Šobrīd pārbaudītas 9116 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 15 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.65 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 35.37 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 2120525 kļūdas