Šobrīd pārbaudītas 13227 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 0 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 3.00 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 42.27 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 358676 kļūdas