Šobrīd pārbaudītas 18809 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 1 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.74 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 49.23 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 1003084 kļūdas