Šobrīd pārbaudītas 8431 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 7 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.54 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 31.11 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 1717372 kļūdas