Šobrīd pārbaudītas 15665 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 0 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.93 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 49.38 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 748822 kļūdas