Šobrīd pārbaudītas 9920 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 26 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.71 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 35.15 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 2301429 kļūdas