Šobrīd pārbaudītas 10385 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 27 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.73 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 34.78 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 2328028 kļūdas