Šobrīd pārbaudītas 11407 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 51 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.79 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 34.46 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 2464944 kļūdas