Šobrīd pārbaudītas 23019 datnes

Rindā uz pārbaudi gaida 2 datnes

Vidēji datni pārbauda un izlabo 2.85 minūtēs

Vidēji esam izlabojuši 49.43 % kļūdu

Kopā esam izlabojuši 1491745 kļūdas